• Odbierz prezent
TIM: Zrealizowanie celów finansowych przyjętych w strategii TIM S.A.na lata 2019-2021. (2021-10-27 18:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Zrealizowanie celów finansowych przyjętych w strategii TIM S.A.na lata 2019-2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ”TIM S.A.” lub „Spółka”) informuje, że jednostkowe przychody Spółki liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r. przekroczyły 1 mld zł ( słownie: jeden miliard złotych), tym samym zrealizowane zostały w 100% główne cele finansowe przyjętej przez Zarząd TIM S.A. „Strategii średnioterminowej TIM S.A. na lata 2019 -2021” tj. osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.
O przyjęciu ww. strategii Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 11.04.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-10-27Piotr NosalCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk