• Odbierz prezent
TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg)
fot. Materiał własny

Od 2019 r. spółka realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu (tzw. „Strategia TIM pro”). W związku ze ścisłą współpracą TIM S.A. ze spółką 3LP S.A. i charakterem działalności tej spółki, w dokumencie tym uwzględniono również rekomendacje działań i cele dla 3LP S.A. dotyczące wpływu na środowisko naturalne. Podstawą działań w zakresie ochrony środowiska są przepisy prawa oraz analiza wpływu na otoczenie. TIM nie ma wdrożonej jednolitej polityki środowiskowej na poziomie Grupy. Spółki odrębnie określają i realizują swoje cele z zakresu monitorowania wpływu na środowisko i minimalizowania negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, w szczególności na fakt, iż w TIM S.A. praca ma wyłącznie biurowy charakter, politykę w zakresie ochrony środowiska posiada tylko spółka 3LP S.A.

Spółka logistyczna ma największy potencjał do podejmowania działań w zakresie zużycia energii i takie działania aktywnie realizuje. W GK TIM wdrożone zostały założenia odnośnie do budżetowania działań społecznych i sponsoringowych, jak też zasady programu grantowego oraz działań wolontaryjnych pracowników. Celem zapewnienia dostępu do młodej kadry chcącej zdobywać doświadczenie Grupa realizuje programy stażowe oraz współpracuje aktywnie z uczelniami. Stażyści mogą rozwijać się w obszarach: e-commerce, marketingu, analiz biznesowych, HR, zakupów, IT, sprzedaży, księgowości i finansów.

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 1

 

Wyniki i prognozy finansowe

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 2

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 3

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 4

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 5

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 6

TIM SA: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (esg) - 7

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk