• Odbierz prezent
TIM: Rekmendacja Zarządu TIM S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok. (2021-03-22 08:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Rekmendacja Zarządu TIM S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której postanowił we wniosku do Rady Nadzorczej TIM S.A. i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. dotyczącym podziału zysku wypracowanego przez TIM S.A. w 2020 roku uwzględnić wypłatę dywidendy w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł ( słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku jako zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję Zarząd TIM S.A. postanowił rekomendować do wypłaty w 2021 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A..

Informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-03-22Piotr TokarczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk