• Odbierz prezent
TIM: Powołanie Członków Zarządu TIM S.A.. (2021-03-12 18:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Powołanie Członków Zarządu TIM S.A..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2018r., poz 757) informuje, iż Rada Nadzorcza TIM S.A., działając w związku z faktem, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 wygasną mandaty Członków Zarządu TIM S.A., w dniu 12.03.2021 r powołała Zarząd TIM S.A na nową kadencję w następującym składzie:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,
Piotr Nosal – Członek Zarządu,
Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu.

Wspólna kadencja Członków Zarządu TIM S.A. rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu TIM S.A. tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Załączniki
PlikOpis
Życiorysy Członków Zarządu TIM SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-03-12Piotr TokarczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk