• Odbierz prezent
TIM: Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023. (2021-03-22 08:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której przyjął Politykę dywidendową TIM S.A. na lata 2021 – 2023 w treści zamieszczonej poniżej.

Założenia polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023:

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przez Zarząd, będą uwzględniane m.in. następujące czynniki:

1) ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne GK TIM,
2) sytuacja płynnościowa, koszt finasowania dłużnego, możliwość jego pozyskania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia GK TIM na bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA 3) analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

Zarząd TIM S.A., rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2021-2023, będzie dążył do przedkładania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku netto oraz funduszu dywidendowego, obliczonej z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym co najmniej na poziomie 15 mln zł Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 22.199.200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22.199.200 zł,
2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł Zarząd zaproponuje wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej.

Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-03-22Piotr TokarczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk