Advertisement
  • Odbierz prezent
THE DUST S.A.: The Dust S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Game Island S.A. umowy wykonawczej z inwestorem na współfinansowanie gry Bunker Survival, dla której wydawcą będzie The Dust S.A. (2021-04-20 08:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
The Dust S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Game Island S.A. umowy wykonawczej z inwestorem na współfinansowanie gry Bunker Survival, dla której wydawcą będzie The Dust S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. (dalej: "The Dust", "Emitent") informuje, że w dniu 20.04.2021 r. Game Island S.A. (spółka zależna od The Dust) zawarła z inwestorem (dalej: "Inwestor") umowę wykonawczą nr 3 do umowy ramowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 19 października 2020 r.

Inwestor zobowiązał się do współfinansowania realizacji gry survivalowej Bunker Survival w zamian za procentowy udział w dochodach z jej komercjalizacji „revenue share”. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu wniesionego wkładu.

Według najlepszej wiedzy Emitenta warunki umowy są rynkowe.
The Dust S.A. będzie pełnił funkcję wydawcy dla gry Bunker Survival.

Zapowiedź gry została zaprezentowana na platformie Steam w dniu 25 marca 2021 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 25.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
THE DUST S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-043Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podwale 22
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
office@thedust.plwww.thedust.pl
(e-mail)(www)
8992753616
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Jakub WolffPrezes Zarządu
2021-04-20Krzysztof WagnerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk