• Odbierz prezent
THE DUST S.A.: Odpisy aktualizujące składniki aktywów (2021-03-09 21:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Odpisy aktualizujące składniki aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Spółki, w dniu 9 marca 2021 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości wyprodukowanych i opublikowanych gier (CyberStrike oraz Frankenstein: Beyond The Time), prezentowanych bilansowo jako wartości niematerialne i prawne oraz zapasy. Kwota odpisów wynosi w sumie 375.798,28 zł. Powyższe zdarzenie będzie ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta sporządzonym na dzień bilansowy 31.12.2020 r. i będzie miało ujemny wpływ na zaprezentowane w tym sprawozdaniu wyniki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
THE DUST S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-043Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podwale 22
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
office@thedust.plwww.thedust.pl
(e-mail)(www)
8992753616
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Jakub WolffPrezes Zarządu
2021-03-09Krzysztof WagnerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk