• Odbierz prezent
TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-22 13:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że:

- jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) – termin publikacji został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku,
- skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku.


Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070Dąbrowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorowska9
(ulica)(numer)
(61) 89 01 600(61) 89 01 602
(telefon)(fax)
tesgas@tesgas.plwww.tesgas.pl
(e-mail)(www)
777-25-27-260639801998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-03-22Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk