• Odbierz prezent
TESGAS S.A.: Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia (2021-03-18 15:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o:
wykreśleniu hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty kredytu.
Hipoteka o której mowa powyżej ustanowiona została na nieruchomości Emitenta położonej w miejscowości Wysogotowo, dla której prowadzone są Księgi Wieczyste PO1P/00306301/9 dla w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/3241 z dnia 26 lipca 2019 oraz umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej 19/3242 z dnia 26 lipca 2019r.
Wykreślenie hipoteki nastąpiło w wyniku całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego w sierpniu 2020 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070Dąbrowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorowska9
(ulica)(numer)
(61) 89 01 600(61) 89 01 602
(telefon)(fax)
tesgas@tesgas.plwww.tesgas.pl
(e-mail)(www)
777-25-27-260639801998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-03-18Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk