• Odbierz prezent
TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów. (2021-03-31 11:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
TERMOEXPERT S.A.
Temat
Zawarcie istotnych umów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termoexpert SA z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu "Spółka", "Emitent" informuje iż w dniu 30 marca 2021 roku wpłynęły do Spółki umowy na wykonanie kompleksowych programów optymalizacji energetycznej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Zabrzu i Prudniku. Łączna wartość podpisanych umów około 3.300.000,00 zł. (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych). Zarząd Spółki uznał fakt podpisania w/w umów za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientami może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Informacja ta jest istotna z punktu widzenia strategicznej działalności Emitenta, gdyż stanowi potwierdzenie wieloletniego doświadczenia w branży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMOEXPERT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-225Kędzierzyn-Koźle
(kod pocztowy)(miejscowość)
Broniewskiego15
(ulica)(numer)
(77) 483 66 72(77) 483 65 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7491979326160021305
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Robert GoluchPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk