• Odbierz prezent
TERMO2POWER S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A. (2021-03-18 09:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Emitenta decyzji w sprawie zawiązania wraz z Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. spółki pod firmą Eco Crypto Farming S. A.
Jednocześnie w dniu 17 marca 2021 r. została podjęta decyzja o przeprowadzeniu w ramach nowoutworzonej spółki - Eco Crypto Farming S. A. oferty publicznej akcji w drodze kampanii crowdfundingowej. W tym celu Emitent zawarł z BEESFUND S.A. umowę na świadczenie usług w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rzecz nowo tworzonej spółki. Na mocy niniejszej umowy nowoutworzona spółka uzyska również dostęp do infrastruktury platformy finansowania społecznościowego oraz działań marketingowych zapewnianych przez BEESFUND.
Eco Crypto Farming S.A. – nowoutworzona spółka wykorzysta technologię Emitenta do budowy farm wydobywczych kryptowalut, w których ciepło odpadowe będzie wykorzystywane do regularnych czynności rolniczych, takich jak uprawa Spiruliny (Algi) w wodzie alkalicznej o temperaturze 37 C. Energia użyta do tej operacji będzie pochodziła w 100% ze źródeł odnawialnych, w większości z własnych instalacji fotowoltaicznych.
Emitent planuje powołać Eco Crypto Farming S. A. w ciągu najbliższych tygodni, a oferta publiczna akcji przeprowadzona zostanie do kwoty nie większej niż równowartość 1 mln. euro (na dzień ustalenia emisji) zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
W ocenie Emitenta przedmiotowa oferta publiczna umożliwi potencjalnym inwestorom uczestniczenie w ekologicznej działalności wydobywczej kryptowalut bez konieczności posiadania wiedzy technicznej, czy inwestowania w drogi sprzęt do wydobywania kryptowalut (kopalnie kryptowalut).
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych istotnych informacji objętych raportem, Emitent będzie informował w ramach raportów bieżących ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Jacob BrouwerPrezes ZarząduJacob Brouwer

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk