• Odbierz prezent
TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 roku. (2023-09-22 13:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 września 2023 roku:
(1)Jawel - Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 93 834 000 akcji, z których łącznie przysługiwało 143 834 000 głosów, co stanowiło 99,90% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 r oraz 87,97% ogólnej liczby głosów.

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całkowita liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 113 500 000, a liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 163.500.000 głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 143 975 475 głosów tj. 88,06 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Jacek JussakPrezes Zarządu
2023-09-22Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk