• Odbierz prezent
: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku (2021-04-13 20:05)

Spis załączników:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Zarząd MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:
•Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku,
•Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 roku.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-13 20:05:27Jarosław Dubiński Prezes Zarządu
2021-04-13 20:05:27Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk