• Odbierz prezent
TENDERHUT S.A.: Informacja o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia (2021-03-22 09:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”, "Emitent") informuje, iż Spółka przystąpiła do rozmów z podmiotem z branży informatycznej, działającym na Górnym Śląsku (dalej odpowiednio „Podmiot Przejmowany” oraz „Strony”) w sprawie potencjalnego przejęcia przez Spółkę Podmiotu Przejmowanego, czego wyrazem jest podpisany przez Strony w dniu dzisiejszym term-sheet. Podmiot Przejmowany udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania nabycia Podmiotu Przejmowanego na okres 60 dni.

Na mocy dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia w okresie nie dłuższym niż 30 dni badania due diligence Podmiotu Przejmowanego. Zamiarem Spółki jest przejęcie Podmiotu Przejmowanego w drodze nabycia pakietu 100% udziałów.

Podmiot Przejmowany działa w obszarze outsourcingu i consultingu IT oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Przejęcie Podmiotu Przejmowanego pozwoliłoby Spółce uzyskać ekspozycję na rynek dolnośląski, na którym to rynku Spółka nie miała dotychczas swoich oddziałów.

Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody Podmiotu Przejmowanego w 2020 roku przekroczyły wartość 10% przychodów osiągniętych w 2020 roku przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż potencjalne przejęcie Podmiotu Przejmowanego, mogłoby mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TENDERHUT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-005Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza110
(ulica)(numer)
+48 22 243 81 25
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5423161397200346301
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Robert StrzeleckiPrezes ZarząduRobert Strzelecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk