• Odbierz prezent
Ten Square Games

4 kwietnia po zakończeniu sesji na GPW spółka gamingowa Ten Square Games opublikowała szacunkową informację o kwartalnych przychodach ze sprzedaży.

 

W swym komunikacie spółka Ten Square Games poinformowała, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 45,2 mln zł w porównaniu do 14,4 mln zł  osiągniętych rok wcześniej.

Spółka dodała także, że są to informacje wstępne, które mogą różnić się od ostatecznych danych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2019 r. Zostanie on opublikowany 22 maja 2019 r.

 

Przychody spółki wzrosły więc ponad trzykrotnie w pierwszym kwartale 2019 r. w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Informacja ta ucieszyła inwestorów. W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW cena akcji spółki Ten Square Games jest o ponad 4% wyższa od ceny na wczorajszym zamknięciu.

 

Spółka Ten Square Games miała swój debiut na rynku głównym GPW w 2018 r. Zasłynęła z gier symulacyjnych takich, jak „Fishing Clash”, „Let’s Fish” („Na ryby”), „Wild Hunt”, „Let’s Hunt”, „Let’s Farm”, „Magic Heroes”. Gry spółki są oparte na modelu free to play połączonym z mikropłatnościami.

Notowania: TEN Square Games SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TEN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk