• Odbierz prezent
TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja dotycząca niegotówkowej korekty odroczenia przychodów w 2020 roku (2021-03-18 18:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Informacja dotycząca niegotówkowej korekty odroczenia przychodów w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał niegotówkowej korekty polegającej na odroczeniu (rozpoznaniu w czasie) przychodów 2020 roku.
Część przychodów w grze Fishing Clash (wiodący produkt Spółki) jest generowana poprzez sprzedaż graczom tzw. wirtualnych dóbr trwałych (ang. durables). Do 2019 roku Spółka rozpoznawała przychody z tytułu sprzedaży durables w miesiącu dokonania płatności przez użytkownika. Ponieważ wirtualne dobra trwałe mogą być wykorzystywane przez graczy przez dłuższy czas (przez okres ich aktywnego pozostawania w grze), zatem zgodnie z wymogami MSSF 15, przychód z tytułu sprzedaży durables powinien być rozpoznany w czasie. W sprawozdaniach finansowych za rok 2019 Spółka skorzystała z możliwości (określonej w MSSF 15 par. 44) niewyceniania durables, ze względu na techniczną niemożność dokonania racjonalnego pomiaru stopnia całkowitego spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia wobec użytkowników.
W toku 2020 roku Spółka wprowadziła zmiany w swoich systemach informatycznych, dzięki czemu technicznie możliwe stało się zbieranie danych pozwalających na przeprowadzenie analizy wykorzystania przez użytkowników dóbr trwałych w czasie. W oparciu o pozyskane dane, Spółka dokonała (na dzień 31 grudnia 2020 roku) szacunku kwoty zobowiązania (zobowiązania z tytułu umów z użytkownikami) z tytułu udostępnienia trwałego dobra w grze - przychody dotyczące zakupu trwałych wirtualnych towarów (oraz koszty prowizji platform dystrybucji cyfrowej takich jak Google Play oraz App Store, dotyczące tych przychodów) są rozpoznawane przez szacowany średni okres gry użytkowników płacących.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu korekty i obniżeniu przychodów roku 2020 o kwotę 43,2 mln PLN (względem płatności dokonanych przez graczy Fishing Clash) oraz zysku na działalności operacyjnej o kwotę 30,2 mln PLN, co zostało dzisiaj wstępnie potwierdzone z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego za rok 2020.
Zarząd Ten Square Games S.A. podkreśla, że omawiana korekta jest niegotówkowa i nie ma żadnego wpływu na jej przepływy pieniężne bądź rentowność. W związku ze sposobem przeprowadzenia korekty, wynikającym z zastosowania zapisów MSSF 15, to jest bez korygowania wyników lat ubiegłych, Spółka szacuje, że przeprowadzenie analogicznej korekty w 2021 roku będzie mieć znacznie mniejszy procentowo wpływ na jej przychody oraz zysk operacyjny, niż w roku 2020.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane będące w trakcie badania sprawozdania finansowego, które mogą różnić się od danych ostatecznych, które Spółka zamierza opublikować w dniu 22 marcu 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50 - 416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta45
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Maciej ZużałekPrezes ZarząduMaciej Zużałek
2021-03-18Marcin ChruszczyńskiCzłonek ZarząduMarcin Chruszczyński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk