• Odbierz prezent
Ten Square Games prezentuje wyniki za III kwartał 2020 r. Zysk spółki wyższy o prawie 225%

23 listopada spółka z branży gier Ten Square Games opublikowała raport finansowy za III kwartał. Uzyskane wyniki były znacznie wyższe niż przed rokiem. Okazały się natomiast zbliżone do szacunków analityków.

 

23 listopada po sesji na GPW spółka Ten Square Games opublikowała wyniki kwartalne. W III kwartale przychody wyniosły 179,3 mln zł wobec 67,65 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 165% rok do roku. Uzyskane przychody  były zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 66,5 mln zł w porównaniu do  21,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 205,2% rdr). Okazał się o 3,7% wyższy od szacunków analityków na poziomie 64,1 mln zł. W III kwartale spółka wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 67,3 mln zł wobec 22,1 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 204,5% rdr. Wynik ten okazał się wyższy o 2,6% od konsensusu analityków na poziomie 65,6 mln zł. EBITDA skorygowana wyniosła 73,3 mln zł w porównaniu do 22,1 mln zł w III kwartale 2019 r. Spółka zakończyła III kwartał zyskiem netto w wysokości 58,8 mln zł wobec 18,1 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 224,9% rdr. Osiągnięty zysk netto był zbliżony do szacunków analityków. Konsensus zakładał zysk netto na poziomie 58,3 mln zł.

Spółka poinformowała, że za wzrost przychodów w III kwartale i minionych 9 miesięcy 2020 r. odpowiada przede wszystkim dalszy wzrost popularności gry Fishing Class. Spółka odnotowała również wzrost przychodów z gier Let’s Fish i Wild Hunt. Obecnie Ten Square Games pracuje nad rozwojem gry o tematyce myśliwskiej Hunting Clash.

Notowania: TEN Square Games SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TEN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk