• Odbierz prezent
TELGAM S.A.: Zawarcie porozumienia i umowy z ML System+ (2021-04-01 15:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
TELGAM S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia i umowy z ML System+
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 01 kwietnia 2020 roku, do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane porozumienie (dalej: Porozumienie) i umowa o współpracy (dalej: Umowa) zawarte ze spółką ML System + sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu (dalej: MLS+)

Porozumienie i Umowa zastępują dotychczas obowiązująca umowę (por. ESPI nr 2/2020 z dn. 12 maja 2020 r.) zawartą na czas określony 12 miesięcy zmieniając ją w umowę na czas nieokreślony. Przedmiotem Umowy jest pośredniczenie, za wynagrodzeniem, w imieniu MLS+ w zawieraniu umów, których przedmiotem jest sprzedaż na rzecz osób trzecich, usług oferowanych przez MLS+ oraz towarów z oferty sprzedażowej MLS+ dostarczanych przez ML SYSTEM S.A., a także przyjmowania zleceń na nowe produkty i usługi z oferty MLS+.
Spółka przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż działalność związana z oferowaniem klientom Spółki zestawów fotowoltaiki i innych produktów MLS+ oraz doradztwo w tym zakresie, jest elementem uzupełniającym kompletną ofertę Spółki przeznaczoną dla klientów indywidualnych, firmowych oraz instytucjonalnych i wpływającą na długoterminowe relacje z nimi.

MLS+ to podmiot zależny od ML System S.A., przedsiębiorstwa notowanego na GPW i działającego na polskim rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), posiadającego w ofercie moduły fotowoltaiczne przeznaczone dla klientów indywidualnych, zainteresowanych uczestnictwem w programie „Mój prąd” oraz tworzącym przełomowe urządzenie Covid Detector do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 z oddechu.

Kontynuacja współpracy partnerskiej z MLS+ jest dla Spółki istotnym wydarzeniem ze względu na możliwość zbudowania trwałej więzi z klientami poprzez zaoferowanie nowych usług i towarów, wykorzystania swojej bazy klientów do dywersyfikacji działalności Spółki, a także jej rozwój w nowych branżach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Aleksander StojekPrezes ZarząduAleksander Stojek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk