• Odbierz prezent
TELESTRADA S.A.: Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A. (2021-03-24 14:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.03.2021 r. z firmą Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1270/17a/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. pod numerem 3804 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2020 rok.

Wyboru firmy Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Jacek LichotaPrezes ZarzaduJacek Lichota

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk