• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
moonlit akcje debiut IPO

Rynek gier komputerowych stale rośnie. Na rynku pojawiają się kolejne spółki, które pragną dotrzeć do jeszcze nieopanowanych segmentów. Co ciekawe, najnowsze IPO łączy w sobie zarówno rozwiązania technologiczne, jak i produkcję nowych gier.

 

Podstawowe dane

Spółka Moonlit jest obecna na rynku od 4 lat. W swojej działalności koncentrowała się głównie na realizacji zleceń dotyczących części projektów bądź całych gier. Spółka rozwinęła liczne technologie z zakresu Unity. Spółka pragnie przeprowadzić emisję publiczną 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł na jedną akcję. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na poziom 2 zł. Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na rozwój działalności spółki w obszarze produkcji własnych gier. Jak Moonlit wpisuje się w obecną tendencję na rynku?

 

Ryzyka

Podstawowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja obecnego rynku komputerowego. Z jednej strony widać rosnący potencjał kolejnych spółek, z drugiej strony, Moonlit będzie już kolejnym debiutantem na NewConnect, który tworzy gry. Ogromne wzrosty ukazała spółka CreativeForge Games, której notowania w piątek 25 maja przewyższyły najśmielsze oczekiwania.

Sytuacja makroekonomiczna, o której wspomina spółka w prospekcie emisyjnym, ukazuje, że aktualnie jesteśmy w trendzie pozytywnym, jeśli chodzi o PKB. Po części działalność Moonlit uzależniona jest od sytuacji wewnętrznej kraju, jednak fakt, że spółka działa w obszarze technologicznym, pozwala zdywersyfikować ewentualne ryzyka.
Zaskakującym elementem jest ocena ryzyka konkurencji. W prospekcie można wyczytać, że ewentualna konkurencja na tym polu jest niewielka ze względu na działalność spółki, czyli w obszarze pracy na zlecenie. Główne źródło pozyskiwania kolejnych klientów to marketing szeptany.
Kolejnym obszarem, o którym warto pamiętać, jest rozwój technologii i ogólnej branży gier komputerowych. Szybkie i dynamicznie rozwijające się technologie, będą wymuszały na spółce śledzenie tego obszaru. Z jednej strony generuje to potencjał do pozyskania kolejnych klientów, z drugiej jest to ewentualny obszar kolejnych wydatków.

 

Strategia rozwoju

Spółka zakłada wydanie 6 produktów. 5 gier, które będą osadzone w niszy survivalowej, taktycznej i przygodowej, a także 1 nowej technologii. Plan wydawniczy Moonlit zakłada wydanie tych produktów w latach 2018-2021. Działalność spółki na technologii Unity sprawia, że ewentualne przeniesienie danej gry z platformy PC na konsole, bądź nośniki mobilne będzie działaniem łatwym i bezproblemowym. Stwarza to dobre podstawy do rozwoju na różnych obszarach.

 

Dotychczasowe osiągnięcia

Na szczególne wyróżnienie zasługuje spółka w zakresie udanych technologii. Jedną z nich jest technologia Angular Light, która zajęła 2 miejsce w konkursie GameINN. Spółka otrzymała dofinansowanie na projekt pt. „Angular Light – innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D”. Otrzymane środki w wysokości 680.282,31 zł pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu GameINN. Celem tego projektu jest powstanie innowacyjnej technologii pozwalającej na symulację oświetlenia w grach. Wartość całego projektu wynosi 981.851 zł. Planowany termin zakończenia prac nad technologią to IV kwartał 2019 r.
Dodatkowym aspektem, który wyróżnia spółkę to grono klientów, oprócz spółki PlayWay, która obejmie znaczną część akcjonariatu, wśród klientów można odnaleźć takie podmioty jak Bloober S.A., Slitherine Ltd., Matrix Games Ltd., Fat Dog Games sp. z o. o. czy Ultimate Games S.A.

 

Akcjonariat spółki

Rolę partnera strategicznego w spółce będzie pełnić PlayWay, obecnie spółka ta ma ponad 30 proc. akcji Moonlit. Jest to kolejny udział PlayWay w debiucie na NewConnect.

 

FXMAG akcje technologia unity na new connect – oferta publiczna moonlit spółki gamingowe ipo moonlit gpw 1

Źródło: prezentacja Moonlit.

 

Ciekawym obszarem działalności spółki jest rozwój technologii Unity. Na szczególną uwagę zasługuje także wykonanie najbardziej zaawansowanego systemu wody do silnika Unity - Ultimate Water System, wykonany dla Ultimate Games, który wykorzystano w grze symulacyjnej „Ultimate Fishing”.

Wyniki finansowe

Ze względu na model działania spółki, obecnie całość przychodów generowana jest z pracy na zlecenie. Przychody netto ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 699.124,11 zł, co oznacza wzrost o ponad połowę względem 2016 r. 416.371,58 zł. Zaskakującym wynikiem jest zysk netto oraz EBITDA, czynniki te wzrosły ponad 4 krotnie rok do roku.

 

FXMAG akcje technologia unity na new connect – oferta publiczna moonlit spółki gamingowe ipo moonlit gpw 2

 

Dlatego też efektem pozytywnej emisji akcji będzie rozwinięcie działalności spółki w wydawaniu własnych gier. Pozwoli to na poszerzenie działalności na rynku, jak i ekspansję ze swoimi produktami w szerszym zakresie. Główną platformą w przyszłych sprzedażach gier będzie Steam, który pomaga w tworzeniu udanych premier, o czym przekonała się spółka 11 bit studios ze swoim tytułem Frostpunk.

 

Harmonogram oferty

Warto pamiętać, że ogólne przesłanki spółki są bardzo pozytywne. Współpraca z takimi twórcami jak PlayWay dodatkowo potęguje atrakcyjność inwestycji.

 

FXMAG akcje technologia unity na new connect – oferta publiczna moonlit spółki gamingowe ipo moonlit gpw 3

 

Prospekt emisyjny Moonlit.
Strona spółki Moonlit.


Szymon Maj

Działacz społeczny, autor. Zwolennik analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej obserwacji wartości wolumenu. Po godzinach baczny obserwator społecznego aspektu giełdy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk