• Odbierz prezent
TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2021-02-22 22:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
TECH INVEST GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Emitent otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69, art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080).

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 16 lutego 2021 r. Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego) zbyła wszystkie posiadane przez siebie akcje Emitenta na rzecz Pana Mariusza Muszyńskiego.

Treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie o transakcji 2021-02-16.pdfzawiadomienie - zbycie 16.02.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TECH INVEST GROUP S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-200Wysoka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fiołkowa3
(ulica)(numer)
+ 48 71 71 59 486
(telefon)(fax)
biuro@tigsa.plwww.tigsa.pl
(e-mail)(www)
89-717-42-783020441378
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Krzysztof KłyszWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk