• Odbierz prezent
TECH INVEST GROUP S.A.: Rejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i J (2021-02-22 23:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
TECH INVEST GROUP S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i J
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu przez Spółkę informacji, że w dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rejestracji następujących zmian statutu Spółki:

- zmiana nazwy (firmy) Emitenta z Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna na Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Erato Energy ASI S.A.),

- zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta z 684.153,84 zł na 3.497.640,98 zł w wyniku rejestracji 140.674.357 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela, tj. 136.986.301 akcji serii I oraz 3.688.056 akcji serii J, o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,02 zł,

- pozostałe zmiany zgodnie z wyszczególnieniem przestawionym w załączniku do niniejszego raportu.

Akcje serii I są akcjami imiennymi i takimi pozostaną co najmniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020. Dopiero po ich ewentualnej zamianie na akcje na okaziciela będą one mogły być przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Akcje serii J są akcjami na okaziciela. Akcjonariusze, którzy je objęli zobowiązali się do ich niezbywania przez okres 1 roku od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje opis zmian statutu oraz jego aktualny tekst jednolity.

Zmiany statutu dotyczą procesu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2020, a następnie raportami bieżącymi nr 36/2020, 37/2020, 40/2020, 43/2020, 44/2020, 45/2020 oraz 1/2021.
Załączniki
PlikOpis
zmiany_statutu_rejestracja_2021-02-17.pdfstatut - zmiany
statut_tekst_jednolity_rejestracja_2021-02-17.pdfstatut - tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Krzysztof KłyszWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk