• Odbierz prezent
Tauron ze wstępnymi wynikami za III kwartał 2019 r. wyższymi od oczekiwań

30 października spółka energetyczna Tauron przedstawiła wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Przewyższyły one oczekiwania analityków.

 

30 października po sesji na GPW spółka Tauron opublikowała szacunkowe wyniki za III kwartał 2019 r. Przychody wyniosły 4,86 mld zł. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 5,11 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 808 mln zł. Wynik ten był wyższy od konsensusu analityków na poziomie 755,5 mln zł. Tauron osiągnął zysk operacyjny na poziomie 330 mln zł. Okazał się on wyższy od konsensusu analityków, który zakładał zysk operacyjny w okolicach 283,3 mln zł. W III kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 188 mln zł. Przewyższył on oczekiwania analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 172 mln zł.

W III kwartale EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 663 mln zł. Segment Wytwarzanie uzyskał wynik EBITDA w wysokości 126 mln zł. EBITDA segmentu Sprzedaż wyniosła 110 mln zł. Wynik EBITDA segmentu Wydobycie był ujemny i wyniósł -119 mln zł.

W tym okresie nakłady inwestycyjne wyniosły 1,1 mld zł.

W III kwartale dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 12,66 TWh, w tym do odbiorców końcowych 12,18 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,26 TWh, produkcja ciepła 0,73 PJ, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 8 TWh. Produkcja węgla handlowego wyniosła 0,69 mln ton, a jego sprzedaż 0,78 mln ton.

Spółka poinformowała, że przedstawione wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny raport za III kwartał 2019 r. zostanie opublikowany 13 listopada.

Czytaj także: Tauron z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki wyniósł 666 mln zł

30 września spółka energetyczna Tauron przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one lepsze niż rok temu. Okazały się także zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.   30 września po sesji na GPW spółka Tauron opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzeda.. Czytaj
Tauron z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Zysk spółki wyniósł 666 mln zł


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk