• Odbierz prezent
Tauron spółka

27 maja spółka energetyczna Tauron przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na wyniki spółki?

 

27 maja przed sesją na GPW spółka Tauron opublikowała raport za 1 kwartał 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 5,31 mld zł wobec 4,64 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 727,97 mln zł wobec 875,49 mln zł rok wcześniej. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 524,69 mln zł wobec 636,67 mln zł w 1 kwartale zeszłego roku.

 

W 1 kwartale 2019 r. segment Wytwarzanie wyprodukował 3,8 TWh energii elektrycznej, a więc o 3% mniej w stosunku do zeszłego roku, co wynika z niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej i przyjętej strategii handlowej. Produkcja energii z OZE wyniosła w tym okresie 0,39 TWh, o 63% więcej niż w ubiegłym roku.

W 1 kwartale 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 13,54 TWh energii elektrycznej, w tym 13,1 TWh odbiorcom końcowym. W tym okresie Tauron świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,61 mln odbiorców. Dla porównania w analogicznym kwartale ubiegłego roku dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej do 5,55 mln odbiorców, w tym 12,9 TWh do odbiorców końcowych. Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest wynikiem korzystnej koniunktury gospodarczej i zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W segmencie Sprzedaż sprzedano łącznie 8,9 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,5 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, czyli o 4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W segmencie Wydobycie produkcja węgla handlowego wyniosła 1,26 mln ton wobec 1,42 mln ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży węgla handlowego wyniósł 1,2 mln ton wobec 1,43 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku, a więc o 16% mniej.

W 1 kwartale nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 727 mln zł i były wyższe o 20% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2018 r.

W trakcie poniedziałkowej sesji na GPW w pierwszych godzinach handlu cena akcji spółki była notowana około 0,5% na plusie.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk