• Odbierz prezent
Tauron z wynikami finansowymi za III kwartał 2019 r. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyższa o 41%

13 listopada po sesji spółka energetyczna Tauron przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

 

13 listopada po sesji na GPW spółka Tauron opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Przychody wyniosły 4,86 mld zł wobec 4,48 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 330,2 mln zł wobec 350,7 mln zł przed rokiem. Zysk EBITDA osiągnął poziom 808 mln zł wobec 795 mln zł rok wcześniej.

W trzecim kwartale Tauron osiągnął zysk netto w wysokości 187,6 mln zł wobec 286,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka wcześniej szacowała zysk netto na poziomie 188 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 188,3 mln zł wobec 285 mln zł rok wcześniej.

Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami przedstawionymi przez spółkę.

Wynik EBITDA segmentu Wydobycie był ujemny i wyniósł -119 mln zł. W segmencie Wytwarzanie zysk EBITDA wyniósł 126 mln zł. W pozostałych segmentach wynik ten również był dodatni. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 663 mln zł, a segmentu Sprzedaż 110 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 15,26 mld zł wobec 13,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 15% rok do roku. EBITDA wyniosła 3 mld zł i była niższa o 1% niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 1,32 mld zł wobec 1,3 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 1% rok do roku. W trzech kwartałach 2019 r. Tauron osiągnął zysk netto w wysokości 854,5 mln zł wobec 854,9 mln zł przed rokiem.

Spółka poinformowała, że wzrost przychodów był spowodowany wyższymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym i detalicznym.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. Grupa Tauron wyprodukowała 10,4 TWh energii elektrycznej wobec 11,9 TWh przed rokiem. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh, co stanowi wzrost o 41% rok do roku. Sprzedaż ciepła wyniosła 6,9 PJ podobnie jak przed rokiem. Tauron dostarczył 38,7 TWh energii elektrycznej, podobnie jak rok temu. Grupa Tauron sprzedała do odbiorców końcowych 25 TWh energii wobec 25,4 TWh przed rokiem. Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19% niż rok wcześniej, co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży węgla o 16% rok do roku.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były wyższe o 12% niż przed rokiem.

W kolejnych okresach wpływ na wyniki będą miały przychody generowane przez zakupione przez Tauron farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a także od 2020 r. zysk generowany przez nowy blok w Jaworznie. Zostanie on oddany do użytku do końca stycznia 2020 r.

Czytaj także: Tauron ze wstępnymi wynikami za III kwartał 2019 r. wyższymi od oczekiwań

30 października spółka energetyczna Tauron przedstawiła wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Przewyższyły one oczekiwania analityków.   30 października po sesji na GPW spółka Tauron opublikowała szacunkowe wyniki za III kwartał 2019 r. Przychody wyniosły 4,86 mld zł. Analitycy spodziewa.. Czytaj
Tauron ze wstępnymi wynikami za III kwartał 2019 r. wyższymi od oczekiwań

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk