• Odbierz prezent
Tauron spółka

13 maja spółka energetyczna Tauron opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Uzyskane wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

13 maja po zakończeniu sesji na GPW Tauron opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 5,47 mld zł wobec 5,31 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 474,1 mln zł wobec 744,7 mln zł rok wcześniej. W I kwartale Tauron wypracował zysk netto w wysokości 161,5 mln zł wobec 535,8 mln zł przed rokiem. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 162,1 mln zł wobec 535,3 mln zł rok wcześniej. Uzyskane wyniki są zgodne z szacunkami spółki przedstawionymi na koniec kwietnia.

W I kwartale segment Dystrybucja wypracował 684 mln zł zysku EBITDA wobec 701 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA segmentu Sprzedaż wyniósł 182 mln zł wobec 165 mln zł przed rokiem. Segment OZE przyniósł 121 mln zł zysku EBITDA wobec 72 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk EBITDA segmentu Wytwarzanie był niższy niż przed rokiem i wyniósł 69 mln zł w porównaniu do 315 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu Wydobycie był ujemny, jednak i tak okazał się lepszy niż przed rokiem. Strata EBITDA tego segmentu wyniosła 36 mln zł wobec straty wynoszącej 44 mln zł straty rok wcześniej.

W I kwartale nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 940 mln zł i były o 213 mln zł wyższe niż przed rokiem.

Notowania: Tauron Polska Energia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TPE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk