• Odbierz prezent
Tauron publikuje wyniki finansowe za 2019 r. Spółka zakończyła rok na minusie

1 kwietnia spółka energetyczna Tauron przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

1 kwietnia po zakończeniu sesji na GPW Tauron opublikował raport finansowy za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 19,56 mld zł wobec 18 mld zł rok wcześniej. Rekompensaty wyniosły 952,65 mln zł. Łącznie przychody wzrosły o 13% w stosunku do 2018 r. Zysk operacyjny wyniósł 295,45 mln zł wobec 790,73 mln zł w poprzednim roku. Grupa Tauron zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 11,68 mln zł wobec zysku netto wynoszącego 207,05 mln zł w 2018 r. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 10,91 mln zł wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że ubiegły rok był pierwszym od kilku lat, w którym odnotowano spadek krajowego zużycia energii elektrycznej. Dodano, że w konsekwencji produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 3,9%, głównie za sprawą dynamicznie rosnącego importu netto energii elektrycznej. Import energii oraz znaczny wzrost produkcji energii z farm wiatrowych i gazu spowodowały spadki produkcji energii elektrycznej z bloków konwencjonalnych.

Wyższe przychody są przede wszystkim efektem wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej. Wynik EBITDA wyniósł 3,6 mld zł i był wyższy o 3% niż przed rokiem.

Na osiągnięty wynik netto istotny wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach Wydobycia i Wytwarzania.

W 2019 r. wynik EBITDA segmentu Wydobycie był ujemny i wyniósł -500 mln zł wobec -90 mln zł rok wcześniej. Segment Wytwarzanie przyniósł zysk EBITDA w wysokości 984 mln zł, który był wyższy o 35% niż przed rokiem. Wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wyniósł 2,6 mld zł i był wyższy o 6% niż w 2018 r. Segment Sprzedaż wypracował 429 mln zł zysku EBITDA, co stanowi wzrost o 15% rdr.

W samym IV kwartale przychody wraz z rekompensatami wyniosły ok. 5,3 mld zł, wynik EBITDA 583 mln zł, strata operacyjna ok. 1 mld zł, a strata netto 866 mln zł.

W 2019 r. Grupa Tauron poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 4,1 mld zł wobec 3,8 mld zł rok wcześniej.

Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Czytaj także: Tauron przedstawia wstępne wyniki finansowe za 2019 r. Spółka zakończyła rok stratą

19 marca spółka energetyczna Tauron opublikowała szacunkowe wyniki za 2019 r. Mimo wyższych przychodów, rok zakończył się dla spółki stratą netto. Wynik EBITDA uzyskany w IV kwartale przez spółkę okazał się wyższy od szacunków analityków.                                                            .. Czytaj
Tauron przedstawia wstępne wyniki finansowe za 2019 r. Spółka zakończyła rok stratą

Notowania: Tauron Polska Energia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TPE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk