• Odbierz prezent
Tauron przedstawia wyniki za III kwartał 2020 r. Zysk spółki zgodny z szacunkami

18 listopada Tauron opublikował wyniki kwartalne. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

18 listopada po sesji na GPW Tauron opublikował raport finansowy za III kwartał 2020 r. W III kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 4,99 mld zł wobec 4,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 539,4 mln zł wobec 481,4 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 mld zł i był wyższy o 8% niż przed rokiem. W III kwartale Tauron osiągnął zysk netto w wysokości 376,9 mln zł, co było zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Na początku listopada Tauron poinformował, że według szacunków przychody ze sprzedaży wyniosły 5,1 mld zł, zysk operacyjny 524 mld zł, EBITDA 1 mld zł, a zysk netto 377 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Tauron uzyskał przychody na poziomie 14,9 mld zł, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na wzrost przychodów wpłynęły wyższe ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych. Wynik EBITDA wyniósł 3,4 mld zł w porównaniu do 3,16 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 8% rdr. Spółka poinformowała, że negatywny wpływ pandemii na wynik EBITDA wyniósł 171 mln zł. W całym okresie trzech kwartałów zysk netto wyniósł 61 mln zł wobec 974 mln zł rok wcześniej. Spadek ten był spowodowany odpisem utraty wartości aktywów Tauron Ciepło (-822 mln zł) w II kwartale i kosztami różnic kursowych.

Spółka poinformowała, że realizuje program Tauron PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku zamierza oddać do użytku pierwszą taką farmę budowaną w ramach programu.

Notowania: Tauron Polska Energia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TPE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk