• Odbierz prezent
Tauron przedstawia wyniki finansowe za 2018 r. Zobacz dalsze plany spółki

Spółka energetyczna Tauron przedstawiła raport roczny za 2018 r. Co wpłynęło na wyniki spółki? Jakie ma dalsze plany?

 

3 kwietnia po zakończeniu sesji na GPW, spółka energetyczna Tauron opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 18,12 mld zł wobec 17,42 mld zł w 2017 r. Były więc o 4% wyższe niż w poprzednim roku. W 2018 r. zysk operacyjny natomiast wyniósł 790,73 mln zł wobec 1,88 mld zł w 2017 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 204,88 mln zł wobec 1,38 mld zł w 2017 r. W 2018 r. zysk na akcję wyniósł 0,12 zł wobec 0,79 zł w poprzednim roku.

Wyniki te są zgodne z szacunkami z połowy marca. Wówczas spółka Tauron informowała o obniżeniu wcześniejszych szacunków w związku z utworzeniem w czwartym kwartale 2018 r. rezerwy w segmencie sprzedaży na kontrakty powodujące obciążenia w wysokości 214 mln zł. Jest to związane z wpływem ustawy zamrażającej ceny energii w 2019 r.

W ubiegłym roku wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wzrósł o 1% (51,97 TWh), a liczba klientów wzrosła o 65 tysięcy.

W liście do akcjonariuszy prezes zarządu Filip Grzegorczyk poinformował, że bardzo ważnym wydarzeniem dla całej branży energetycznej w 2018 r. były pierwsze aukcje w ramach tzw. rynku mocy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla klientów. W ramach tego rozwiązania wytwórcy energii będą otrzymywać od 2021 r. wynagrodzenie za gotowość do jej dostarczenia. Aukcje te będą przeprowadzane do 2025 r. Spółka Tauron uczestniczyła z sukcesem w trzech takich aukcjach, w ramach których zawarto umowy na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z tych aukcji są szacowane na ponad 4,8 mld zł do 2037 r.

W liście do akcjonariuszy zwrócono uwagę, że podobnie jak  w poprzednich latach spółka poniosła znaczące nakłady inwestycyjne, przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury dystrybucyjnej i wytwórczej. W 2018 r. Grupa Tauron przeznaczyła na inwestycje środki finansowe w wysokości 3,7 mld zł, z czego większość trafiła do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. W segmencie dystrybucyjnym nakłady w wysokości ponad 2 mld zł zostały przeznaczone głównie na modernizację sieci oraz budowę nowych przyłączy. Inwestycje w segmencie Wytwarzania wyniosły 1,3 mld zł, co wiązało się przede wszystkim z realizacją największego projektu spółki Tauron – budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Spółka planuje przekazać go do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r. Inwestycja ta pokryje zapotrzebowanie na energię 2,5 mln gospodarstw domowych.

Notowania: Tauron Polska Energia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TPE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk