• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (2022-08-12 13:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze skutkiem na koniec dnia 12 sierpnia 2022 r. następujących Członków Zarządu Emitenta VI wspólnej kadencji, tj.:
1. Pana Artura Michałowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
2. Pana Jerzego Topolskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-12Andrzej PrucnalDyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk