• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A. (2023-02-09 14:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 r. pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („PGG”) zostały zawarte umowy dotyczące zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. („Umowy”).

Umowy obowiązują od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Szacowana wartość określonych w Umowach dostaw węgla wyniesie ok. 520 mln zł. Emitent wskazuje, że 75 proc. wartości zakontraktowanego węgla przypada na TAURON Wytwarzanie S.A., a pozostałe 25 proc. na TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w wysokości 10 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż PGG jest znaczącym partnerem Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie dostarczania paliwa węglowego. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 22 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w Grupie TAURON.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 774 27 05(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2023-02-09Tomasz SzczegielniakWiceprezes Zarządu ds. Handlu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk