• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wyniki testów na utratę wartości – uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. (2021-02-26 12:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021K
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wyniki testów na utratę wartości – uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) uzupełnia niniejszym raport bieżący nr 5/2021 z 23 lutego 2021 r. poprzez uwzględnienie zasadności obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 236 mln zł w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. We wskazanym wyżej raporcie czynnik ten uwzględniony był wyłącznie w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta.

Uwzględnienie powyższego czynnika w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 przekłada się na:
- łączną wartość utworzonych odpisów w wysokości 3 179 mln zł (było: 2 943 mln zł),
- łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto w wysokości 2 620 mln zł (było: 2 384 mln zł).

W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów
2021-02-26Oliwia TokarczykProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk