• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wygaśnięcie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów morskich farm wiatrowych (2021-06-29 21:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wygaśnięcie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów morskich farm wiatrowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z 29 grudnia 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 czerwca 2021 r. przekazał do OW OFFSHORE S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania („OW OFFSHORE”) oświadczenie o wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy zawartej pomiędzy Emitentem i OW OFFSHORE dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim („Umowa”) i tym samym wygaśnięciu Umowy.

W ocenie Emitenta, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w Umowie.

Jednocześnie Emitent informuje, że swoje zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych, które wynika z ogłoszonej 27 maja 2019 r. aktualizacji kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, będzie realizowane dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Enea S.A. Podmioty te podpisały z Emitentem list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego („List intencyjny”). O podpisaniu Listu intencyjnego Emitent informował w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-29Paweł StrączyńskiPrezes Zarządu
2021-06-29Jerzy TopolskiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk