• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2020 r. i IV kwartał 2020 r. (2021-03-16 08:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2020 r. i IV kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za 2020 r. i IV kwartał 2020 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 2020 r.
Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 20 917 mln zł, w tym działalność zaniechana: 483 mln zł
EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
4 223 mln zł, w tym działalność zaniechana 171 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 3 023 mln zł
- OZE: 297 mln zł
- Wytwarzanie: 172 mln zł
- Sprzedaż: 683 mln zł
- Wydobycie: (157) mln zł

EBIT (strata operacyjna): (1 732) mln zł, w tym strata operacyjna z działalności zaniechanej (717) mln zł
Strata brutto: (2 374) mln zł, w tym strata brutto z działalności zaniechanej (718) mln zł
Strata netto: (2 488) mln zł, w tym strata netto z działalności zaniechanej (754) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 4 039 mln zł
Dług netto na 31 grudnia 2020 r.: 10 595 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2020 r.: 2,51x


(b) IV kwartał 2020 r.
Przychody ze sprzedaży: 5 629 mln zł, w tym działalność zaniechana: 138 mln zł
EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 809 mln zł, w tym działalność zaniechana: 80 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:
- Dystrybucja: 606 mln zł
- OZE: 79 mln zł
- Wytwarzanie: 124 mln zł
- Sprzedaż: 43 mln zł
- Wydobycie: (125) mln zł

EBIT (strata operacyjna): (2 618) mln zł, w tym zysk operacyjny z działalności zaniechanej: 76 mln zł
Strata brutto: (2 975) mln zł, w tym zysk brutto z działalności zaniechanej: 76 mln zł
Strata netto: (2 548) mln zł, w tym zysk netto z działalności zaniechanej: 42 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 312 mln zł


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 50,26 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 48,6 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 12,5 TWh, w tym z OZE: 1,94 TWh
Produkcja ciepła: 11,63 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 32,43 TWh
Produkcja węgla handlowego 4,54 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 4,08 mln ton


(b) IV kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,32 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,84 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,79 TWh, w tym z OZE: 0,55 TWh
Produkcja ciepła: 4,11 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,72 TWh
Produkcja węgla handlowego: 0,96 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,11 mln ton


Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy TAURON w IV kwartale 2020 r. wpłynęło ujęcie odpisów aktualizujących w wyniku przeprowadzonych na 31 grudnia 2020 r. testów na utratę wartości oraz obniżenie wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., co zmniejszyło wynik finansowy brutto Grupy o 3 179 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2020 r., którego publikację zaplanowano na 31 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów, p.o. Prezesa Zarządu
2021-03-16Oliwia TokarczykProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk