• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (2021-02-24 19:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat

Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 19 lutego 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Markowi Wadowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Emitenta.

Równocześnie Emitent informuje, że we wskazanym wyżej okresie Pan Marek Wadowski będzie pełnił także dotychczasową funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Andrzej PrucnalDyrektor Wykonawczy ds. Organów Korporacyjnych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk