• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa (2021-03-26 18:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z 1 października 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 26 marca 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. Oprócz Emitenta są to: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. (łącznie z Emitentem „Wspólnicy”). Spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent sprzedaje Skarbowi Państwa 532 523 udziały PGE EJ 1 sp. z o.o. stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1 sp. z o.o. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

Cena sprzedaży za 100 proc. udziałów wynosi 531 362 000 zł, z czego na Emitenta przypada 53 136 200 zł. Płatność za udziały w PGE EJ 1 sp. z o.o. nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ 1 sp. z o.o. zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie Emitenta ewentualna korekta ceny nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.

Ponadto Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 sp. z o.o. aneks do porozumienia z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r. O przebiegu sporu Emitent informował w raportach okresowych.

Sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. stanowi realizację jednego z kierunków strategicznych ogłoszonych przez Emitenta 27 maja 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Jerzy TopolskiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2021-03-26Krzysztof SurmaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk