• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (2021-07-27 16:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z 19 lipca 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. przyjął oświadczenie Pana Pawła Strączyńskiego o zmianie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta w ten sposób, że rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nastąpi z upływem dnia 4 sierpnia 2021 r.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Jerzy TopolskiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2021-07-27Krzysztof PrzychodajProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk