• Odbierz prezent
TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku. (2021-03-08 15:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 marca 2021 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
RB_05_2021_Uchwały_podjęte_przez_NWZA_08.03.2021_Załącznik_1.pdfRB_05_2021_Uchwały_podjęte_przez_NWZA_08.03.2021_Załącznik_1
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100Ujeździec Mały
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ujeździec Mały80
(ulica)(numer)
+48 71 312 12 83+48 71 310 30 73
(telefon)(fax)
ir@tarczynski.plwww.tarczynski.pl
(e-mail)(www)
915-15-25-484932003793
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk