• Odbierz prezent
„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Rusza rządowy program pomocowy

Rusza rządowy program pomocowy „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, adresowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorców. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie programu jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Program będzie realizowany we współpracy z bankami, które w swoich systemach bankowości elektronicznej przyjmować będą wnioski składane przez przedsiębiorców oraz z KIR jako partnerem technologicznym, umożliwiającym przekazywanie informacji pomiędzy bankami i PFR.

Łączna wartość wsparcia przeznaczonego dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu wynosi 75 mld zł, przy czym Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm ma wartość 25 mld zł, a dla MŚP - 50 mld zł. Oprócz tych instrumentów przewidziana jest także Tarcza Finansowa dla dużych firm o wartości 25 mld zł, którą bezpośrednio będzie obsługiwał PFR.

W ramach Programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, KIR otrzymał zadanie uruchomienia systemu teleinformatycznego umożliwiającego automatyzację przepływu danych między bankami a PFR. Rolą KIR będzie pośredniczenie w przekazywaniu do PFR przez banki oraz przez PFR do banków informacji związanych z realizacją Tarczy, w tym w szczególności wniosków przedsiębiorców ubiegających się o subwencje finansowe i decyzji PFR o kwocie udzielonej subwencji oraz raportów sporządzanych przez banki. Rola banków zaangażowanych w realizację projektu jest kluczowa, gdyż aplikowanie o subwencje finansowe i składanie wniosków przez przedsiębiorców odbywać się będzie wyłącznie online, za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu, przyznawane przez PFR wsparcie finansowe, trafi wprost na rachunki bankowe przedsiębiorców, tym samym realnie przeciwdziałając negatywnym konsekwencjom zagrożenia epidemicznego dla polskiej gospodarki.

- KIR jako podmiot współtworzący infrastrukturę polskiego systemu finansowego jest gotowy na podjęcie wyzwania związanego z zapewnieniem prawidłowego i szybkiego przepływu informacji między bankami a PFR. Stworzenie narzędzia umożliwiającego automatyzację tego procesu w tak błyskawicznym tempie było możliwe tylko dzięki temu, że mamy w KIR odpowiednie kompetencje i wcześniej zgromadzone doświadczenia. Od lat dostarczamy nowoczesne, w pełni cyfrowe, usługi oparte na zaawansowanych technologiach IT, a w nasze systemy codziennie obsługują miliony komunikatów wymienianych między bankami i uprawnionymi podmiotami – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR. - Mamy przy tym świadomość wielkiej odpowiedzialności jaka wiąże się z przyjęciem tak wymagającego zadania – dodaje Piotr Alicki.

W związku z Programem „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” KIR nieodpłatnie zrealizował prace związane z przygotowaniem, budową, wdrożeniem i stabilizacją systemu umożliwiającego automatyzację przekazywania informacji między bankami a PFR. Działania te zrealizowano na zasadach pro publico bono, kierując się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów i profesjonalnej kadry KIR. - Nadrzędnym celem uczestnictwa KIR w Programie Tarcza jest aktywne włączenie się w powszechną mobilizację na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz wspieranie inicjatywy służącej ograniczaniu strat społecznych i gospodarczych związanych z pandemią – podkreśla Piotr Alicki.

Informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej https://pfr.pl/tarcza.html oraz https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa a także na stronach internetowych banków.

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych
w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w cyfryzacji usług publicznych i procesów gospodarczych. Więcej informacji: www.kir.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk