• Odbierz prezent
Tarcza Antykryzysowa - jak rząd za miliardy złotych chce ratować gospodarkę przed koronawirusem?

 

W czwartek poznaliśmy projekt rządowej „Tarczy Antykryzysowej”, która ma chronić pracodawców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa i która pochłonie ponad 200 mld złotych. Zakłada ona wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, których firmy ucierpią z powodu przestojów produkcji, czy ograniczeń działalności, a także dla pracowników, w tym również tych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Oprócz tego wprowadza ona liczne ułatwienia dla biznesu, które mają pozwolić mu przetrwać nadchodzący kryzys. Co konkretnie znajduje się w rządowej Tarczy Antykryzysowej, nad wprowadzeniem której Sejm będzie obradował w piątek?

 

Kwartał bez ZUS

W ramach pomocy dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do dziewięciu osób (założonych przed lutym tego roku) państwo pokryje składki ZUS dla pracowników w okresie trzech miesięcy. Ma to obniżyć pracodawcom koszty zatrudnienia o 35%. Programem ma być objęte do 700 tys. mikroprzedsiębiorstw, co wg szacunków resortu rozwoju, będzie kosztować ponad 10 mld złotych. Środki na pokrycie składek ZUS będą pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rząd zaproponował również pomoc dla osób samozatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymają oni prawo do zwolnienia ze składek ZUS na trzy miesiące, o ile nie osiągnęli oni w lutym przychodu wyższego niż trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Oznacza to przychody poniżej 15 681 złotych.

 

Dofinansowanie do wypłat

Tarcza antykryzysowa przewiduje również dofinansowanie samych wynagrodzeń pracowników dla firm, które odczują negatywne skutki pandemii koronawirusa. Mowa o ograniczeniu zakresu działalności, tymczasowym zakazie funkcjonowania, czy znacznym obniżeniu przychodów. Aby firma mogła zostać zakwalifikowana do programu dofinansowania wypłat, jej przychody muszą spaść przynajmniej o 15% w perspektywie rocznej (liczone na podstawie dwóch miesięcy 2020 r. i analogicznych dwóch miesięcy 2019 r.) lub przynajmniej 25% w perspektywie miesięcznej (na podstawie dowolnie wskazanego miesiąca 2020 r. i miesiąca poprzedniego). Rządowa pomoc na okres trzech miesięcy zakłada dofinansowanie połowy wypłat pracowników w wysokości maksymalnej do 40% wartości przeciętnego wynagrodzenia. Z powodu przestoju gospodarczego pracodawca może obniżyć wynagrodzenia do poziomu wynagrodzenia minimalnego (2600 PLN brutto). Firmy, które ograniczają działalność z powodu epidemii będą także mogły obniżyć o 20% czas pracy swoim pracownikom, jednak nie bardziej niż do połowy etatu. Przedsiębiorcy, którzy odczują skutki obecnego spowolnia będą mogli skorzystać z prawa do większej elastyczności pracy, które wprowadza Tarcza Antykryzysowa. Uelastycznienie czasu pracy zakłada możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku pracownika do ośmiu godzin z obecnych jedenastu, jednak z koniecznością zapewnienia równoważnego odpoczynku w ciągu ośmiu tygodni. Pracodawca otrzyma również możliwość wydłużenia maksymalnego dobowego czasu pracy do 12 godzin.

 

Postojowe dla pracowników

Tarcza antykryzysowa zapewnia także pomoc dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, w tym umowach o dzieło i umowach zlecenia, w przypadku gdy ich pracodawca był zmuszony do wstrzymania działalności ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Mogą one liczyć na świadczenie pomocowe w wysokości do 2000 złotych miesięcznie. Podobna pomoc przysługuje także osobom samozatrudnionym, które pozostały bez regularnych przychodów z powodu przestoju gospodarczego.

Trzy miesiące pokrywania składek ZUS, przesunięcia podatków i świadczenia pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników w ciągu kwartału pochłoną kwotę ponad 70 mld złotych, cała Tarcza Antykryzysowa ma zaś kosztować Skarb Państwa ok. 212 mld złotych.

Czytaj także: Zakaz wychodzenia z domu i gromadzenia się - kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa w Polsce

Polska idzie w ślady europejskich krajów, które wprowadziły dotkliwe restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne ograniczenia związane z wprowadzonym w ostatni piątek stanem epidemii. Od środy 25 marca wychodzenie z d.. Czytaj
Zakaz wychodzenia z domu i gromadzenia się - kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa w Polsce

 

Dodatkowe ułatwienia i ograniczenia:

 • Tarcza Antykryzysowa zakłada dodatkowe ułatwienia dla branż, które są szczególnie dotknięte przez kryzys epidemiczny. Mowa tutaj m.in. o turystyce i firmach organizujących wydarzenia kulturalne oraz sportowe, który musiały odwołać imprezy. Pozwala ona na przedłużenie terminu zwrotu pieniędzy za odwołane wyjazdy lub wydarzenia do 180 dni z obecnych dwóch tygodni, co może być kluczowe dla przetrwania wielu z nich w obliczu zakazu organizowania imprez masowych i problemów turystyki
 • Firmy i osoby prywatne (PIT i CIT), które zostaną szczególnie dotknięte przez spowolnienie spowodowane epidemią będą mogły odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodów z zeszłego roku. Warunkiem jest osiągnięcie przynajmniej o połowę niższych przychodów w 2020 r. w porównaniu do poprzedniego roku.
 • Polityka Nowej Szansy, czyli wsparcie ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, które ze względu na spowolnienie gospodarcze będą zmuszone do przeprowadzenia restrukturyzacji. Pomoc będzie miała formę pożyczek, a także objęcia akcji, obligacji lub udziałów przy podwyższaniu kapitału zakładowego.
 • Wydłużenie terminów realizacji zamówień publicznych, czyli brak kar umownych za opóźnienia w realizacji przetargów. Zasada ta będzie obowiązywać jednak wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw, których płynność finansowa została ograniczona przez aktualną sytuację
 • Przyśpieszone przetargi, z wyłączniem stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, w przypadku inwestycji i zamówień niezbędnych do walki ze skutkami epidemii
 • Obniżenie o 90% czynszu najmu dla lokali usługowych i handlowych (w tym również tzw. wysp w galeriach handlowych) w okresie ograniczenia handlu w ramach stanu zagrożenia epidemicznego
 • W niedziele niehandlowe sklepy będą mogły przyjmować towar oraz rozkładać go na półkach
 • Opóźnienie o trzy miesiące zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za pracowników dla przedsiębiorców (do lipca)
 • Przedłużenie legalnego pobytu oraz pozwoleń na pracę dla obcokrajowców spoza UE
 • Opóźnienie terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT o miesiąc - z końca kwietnia do końca maja
 • Ochrona przed spekulacyjnym, nadmiernym wzrostem cen podstawowych produktów, których może brakować z powodu zbyt dużego popytu. Tarcza Antykryzysowa zakłada wprowadzenie cen minimalnych na wybrane produkty

 

Mocne uderzenie w kredytodawców

Jednym z istotnych elementów tarczy antykryzysowej jest znaczne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych w kredytach konsumenckich na okres jednego roku. Dotychczas maksymalna wysokość odsetek nie mogła przekroczyć 9% wartości zobowiązania rocznie (przed ostatnim obniżenie stóp procentowych było to 10%), zaś koszty pozaodsetkowe (opłaty, prowizje) nie mogły być wyższe niż 25% w skali roku, po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej.

Nowa ustawa wprawdzie pozostawia bez zmian limit wysokości odsetek, diametralnie zmienia jednak limity kosztów pozaodsetkowych.

W przypadku kredytów z okresem spłaty krótszym niż jeden miesiąc koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 5% wartości zobowiązania.

W przypadku kredytów z okresem spłaty nie krótszym niż miesiąc koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 15% kwoty zobowiązania i 6% za każdy rok trwania umowy. Co więcej, wszystkie koszty pozaodsetkowe w trakcie trwania kredytu nie będą mogły przekroczyć 45% jego wartości.

Pomoc dla kredytobiorców oznacza znacznie tańsze kredyty i pożyczki, szczególnie te krótkoterminowe. Z drugiej jednak strony, nowe regulacje będą w dotkliwy sposób uderzać w banki i firmy udzielające pożyczek pozabankowych, co może szczególnie negatywnie odbić się na ich płynności w nadchodzących trudnych czasach. Będzie to równoznaczne z tym, że o kredyt i pożyczkę będzie trudniej, gdyż kredytodawcy będą zmuszeni do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, mających ograniczyć ryzyko opóźnienia lub braku spłaty zobowiązań. Wiele firm pożyczkowych może również nie przetrwać nowych ograniczeń limitów kosztów pozaodsetkowych.

Czytaj także: Ustawa antylichwiarska - dlaczego zniszczy branżę i odda klientów w ręce lichwiarzy?

Ustawa, szumnie nazywana antylichwiarską, została po raz pierwszy zaprezentowana w kwietniu zeszłego roku, w ramach programu o znamiennej nazwie „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”. Jej celem ma być ochrona obywateli przed parabankami, oferującymi pożyczki na „lichwiarski” procent, a także przed wykor.. Czytaj
Ustawa antylichwiarska - dlaczego zniszczy branżę i odda klientów w ręce lichwiarzy?

 

Jak to wygląda w innych krajach?

Polski pakiet pomocowy warto zestawić z działaniami, jakie podejmują inne kraje w celu ratowania gospodarki przed skutkami pandemii koronawirusa.

Nasi zachodni sąsiedzi przygotowali pakiet pomocowy o łącznej wartości przekraczającej 1 bilion euro. Niemiecka tarcza antykryzysowa obejmuje pomoc zarówno małym przedsiębiorcom, którzy musieli wstrzymać działalność, jak i dużym korporacjom, które otrzymają gwarancje pożyczkowe i zabezpieczenie długów.

W Wielkiej Brytanii wartość pakietu pomocowego ma wynieść niemal 420 mld dolarów. Obejmuje on pokrycie do 80% wynagrodzeń w firmach, które z powodu pandemii nie mogą normalnie funkcjonować, a także zamrożenie podatku dochodowego od firm do czerwca.

Brytyjski rząd zdecydował również o podniesieniu progu uprawniającego do otrzymywania zasiłków o tysiąc funtów przez najbliższe 12 miesięcy.

Francuska tarcza antykryzysowa będzie znacznie skromniejsza niż niemiecka, gdyż jej koszt ma wynieść ok. 300 mld euro. Obejmuje ona m.in. pożyczki dla biznesu, z których część będzie mogła zostać umorzona. Odroczone zostaną również spłaty pożyczek i kredytów konsumenckich.

Hiszpański pakiet pomocowy ma pochłonąć ok. 200 mld euro i obejmuje odroczenie spłat kredytów hipotecznych, a także wsparcie dla osób, które straciły pracę w wyniku spowolnienia gospodarczego.  Hiszpańskie rozwiązania dotyczące ochrony pracowników są jednymi z bardziej radykalnych w Europie - rząd wprowadził m.in. zakaz zwalniania pracowników dla firm, które chcą skorzystać z pomocy, a także rozważa wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego.

Najbardziej dotknięty przez epidemię koronawirusa kraj, jakim są Włochy, planuje wprowadzenie programu pomocowego o dość skromnej wartości 25 mld euro. Obejmuje on ulgi podatkowe, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Plan pomocowy wesprze również najbardziej dotknięte branże, takie jak turystyczna, czy lotnicza. Oprócz tego, mają one zostać czasowo zwolnione z podatków. Włoski rząd nie wyklucza również przyjęcia kolejnego pakietu pomocowego o wartości 350 mld euro.

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk