• Odbierz prezent
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane (2021-03-02 16:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 9 maja 2019 roku ze spółką Albero Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, wolnostojących, w tzw. standardzie deweloperskim.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz rozliczeniem kosztorysowym części wykonanych prac na łączną kwotę 693 915,56 zł netto, a także w związku z wydłużeniem ostatecznego terminu realizacji zadania do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem wszystkich podpisanych aneksu wynosi obecnie 17 975 466,85 zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Edyta SobeckaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk