• Odbierz prezent
T-Bull spółka

Spółka z branży gier T-Bull przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Są one znacznie niższe w porównaniu z poprzednim rokiem, co odbiło się na notowaniach spółki.

 

2 maja spółka gamingowa T-Bull opublikowała raport roczny za 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mln zł wobec 8,23 mln zł w 2017 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,04 mln zł wobec 5,38 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 654 tys. zł wobec 5,1 mln zł w 2017 r.

W liście zarządu do akcjonariuszy podkreślono, że istotnym wydarzeniem w 2018 r. był proces przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii F, w ramach którego spółka pozyskała środki pieniężne w kwocie znaczniej mniejszej niż planowano. Po uwzględnieniu kosztów emisji spółka pozyskała na swe cele 534 tys. zł. Dodano, że pomimo pozyskania mniejszych środków niż planowano, spółka generuje przepływy pieniężne pozwalające na rozwój zgodnie z obraną strategią.

T-Bull jest producentem gier na urządzenia mobilne. Spółka realizuje model free to play, który polega na udostępnianiu aplikacji bezpłatnie, a następnie generowaniu dochodów ze sprzedaży dodatków do rozgrywek oraz reklam. Skumulowana liczba ściągnięć gier spółki wynosi około 400 milionów. W 2018 r. średnia dzienna liczba pobrań gier wyniosła 237 tys. na dzień.

Największą popularnością cieszą się gry spółki, takie jak Top Speed (symulator wyścigów samochodowych), Moto Rider GO (symulator wyścigów motocyklowych), Tank Battle Heroes (symulator bitwy czołgami) i Idle Racing GO (wyścigi samochodowe w module clicker).

W ubiegłym roku spółka T-Bull przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

W czasie pierwszych godzin handlu na czwartkowej sesji na GPW cena akcji spółki spadła o ponad 9%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk