• Odbierz prezent
T-BULL S.A.: Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego (2021-08-05 23:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2021
Data sporządzenia:2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany statutu Spółki w zakresie rejestracji:

- 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł;
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartości 87.483,40 zł.

Powyższe jest konsekwencją zdarzeń, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 39/2020, 40/2020, 41/2020, 50/2020, 56/2020, 10/2021, 11/2021, 16/2021.

Po rejestracji akcji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.830,50 zł i składa się z 1.188.305 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które dają prawo do 1.593.305 głosów (405.000 akcji są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i dają prawo do 810.000 głosów). Struktura kapitału zakładowego jest przedstawiona w § 6 statutu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje na temat zmienionych postanowień statutu oraz obowiązujący tekst jednolity statutu.
Załączniki
PlikOpis
T-Bull_statut - tekst jednolity.pdf
T-Bull_statut - zmiany.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T-BULL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-445Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczęśliwa33/6/B.14
(ulica)(numer)
795 630 974
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992714800021496967
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Damian FijałkowskiPrezes Zarządu
2021-08-05Grzegorz ZwolińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk