• Odbierz prezent
T-BULL S.A.: Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G (2021-09-17 23:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) wydał oświadczenie nr 1126/2021 o rejestracji 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G Spółki, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, w depozycie prowadzonym przez KDPW, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T-BULL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-445Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczęśliwa33/6/B.14
(ulica)(numer)
795 630 974
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992714800021496967
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Damian FijałkowskiPrezes Zarządu
2021-09-17Grzegorz ZwolińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk