• Sklep
  • Odbierz prezent
Szwajcaria nie zmienia poziomu stóp procentowych

Szwajcaria nie zaskoczyła rynków i pozostawiła stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie -0,75%.

 

Szwajcaria jest niekwestionowanym rekordzistą w kwestii stóp procentowych. Tak nisko oprócz SNB zszedł tylko bank centralny Danii, ale stopa procentowa Narodowego Banku Danii znajduje się obecnie 10 pkt. bazowych wyżej, na poziomie 0,65%.

Szwajcaria obniżyła stopy procentowe do obecnego poziomu na przełomie lat 2014/2015 sprowadzając je w grudni 2014 roku z zera do poziomu -0,25%, a miesiąc później obcinając je o 50 pkt. bazowych do obecnego poziomu -0,75%.

 

Wykres 1. Stopa procentowa SNB

FXMAG forex szwajcaria nie zmienia poziomu stóp procentowych 1

 

Szwajcaria zmaga się obecnie z przedłużającym się okresem deflacji. Jest on co prawda jak na razie krótszy niż w przypadku okresu z lat 2011-2014, ale w obecnym okresie wartość wskaźnika CPI zeszła niżej niż wtedy. Wydaje się jednak, że sytuacja powoli zdaje się normować, gdyż wykres wskaźnika inflacji wskazuje, że najprawdopodobniej odnaleźliśmy dno obecnego okresu deflacji, dlatego kolejne obniżki stóp procentowych w celu pobudzenia inflacji mogą być niepotrzebne.

 

Wykres 2. Inflacja

FXMAG forex szwajcaria nie zmienia poziomu stóp procentowych 2

 

W kwestii ujemnych stóp procentowych, które są negatywne dla banków, należy pamiętać, że SNB stosuje wielopoziomowy system stóp procentowych. System ten w mniejszym stopniu obciąża banki w przypadku prowadzenia polityki ujemnych stóp procentowych, która mocno drąży zyski tych instytucji. W tym systemie obowiązująca stopa depozytowa nie dotyczy wszystkich środków, które banki przetrzymują w banku centralnych. Część wkładów oprocentowana jest po wyższej stopie.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk