• Odbierz prezent
Szczepan Bentyn zarzuca nam kłamstwo ws Pracowni Nowych Technologii

Po publikacji naszego artykułu poświęconego sytuacji inwestorów Pracowni Nowych Technologii otrzymaliśmy od prezesa PNT Szczepana Bentyna wniosek o publikacje sprostowania. Samo sprostowanie zostanie opublikowane na naszym portalu, gdyż nie mamy niczego do ukrycia, jednakże w powyższym nagraniu krytycznie odnosimy się do postawionych zarzutów o brak dobrej woli, nierzetelność i przytaczanie kłamstw w tekście o PNT opublikowanym na łamach FXMAG.

 

 

 

Czytaj także: Finansowy koszmar 230 inwestorów. Kopalniany biznes Bentyna pochłonął miliony

Inwestycja w jeden z najbardziej dochodowych i najszybciej rozwijających się biznesów na świecie, z uzyskiwanym bez żadnego dodatkowego wysiłku zyskiem na poziomie od 50% do nawet 200% rocznie. Do tego stosunkowo niski próg wejścia na poziomie minimum 50 tys. złotych. Inwestycja, nad którą pieczę s.. Czytaj
Finansowy koszmar 230 inwestorów. Kopalniany biznes Bentyna pochłonął miliony

Jako redakcja FXMAG nie uznajemy zarzutów o brak rzetelności i działanie na szkodę spółki za zasadne. Nie zgadzamy się ze sprostowaniem, jednak ze względu na nasze czyste intencje i chęć dążenia do pełnej transparentności (do czego zachęcamy również zarząd PNT), publikujemy pełen tekst sprostowania: 

 

Pełny tekst sprostowania autorstwa Szczepana Bentyna 

W artykule autorstwa Dariusza Dziducha pt. „Finansowy koszmar 230 inwestorów. Kopalniany biznes Bentyna pochłonął miliony”, który opublikowany został w dniu 22 lutego 2019 roku na portalu www.fxmag.pl, przekazano Czytelnikom nierzetelne, nieprawdziwe, nieścisłe i stronnicze informacje wymagające sprostowania. Sprostowanie zostało przygotowane w oparciu o dane, które nie naruszają tajemnicy przedsiębiorstwa ani umów inwestycyjnych.

 

Nieprawdą jest teza postawiona w wypowiedzi ‘inwestora Pawła’.

Głównym założeniem modelu biznesowego Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k. było zbudowanie, rozwój i eksploatacja wyspecjalizowanej serwerowni, gdzie Wspólnicy są wynagradzani proporcjonalnie do wypracowanego zysku. Opłaty, o których wspomina cytowany pan ‘Paweł’ zostały uwzględnione w części umowy, w której mowa o kosztach realizacji inwestycji. Opłaty pobierane w ramach kosztów realizacji inwestycji nie odbiegają od stawek rynkowych.

 

Nieprawdą jest, iż PNT początkowo miało w planie zebranie 10mln PLN.

W żadnej oficjalnej komunikacji spółki, raportach, ani w uchwałach Zarządu nie deklarowano granicy zbierania kapitału na kwocie 10ml PLN. Wspólnicy mieli wpływ na decyzję o granicy zbierania kapitału. Zgodnie z przysługującym im prawem mieli także możliwość zdecydowania o przyjmowaniu do spółki nowych komandytariuszy.

 

Nieprawdą jest, iż na webinarach sprzedażowych zapewniano, że ‘pożyczka zostanie spłacona bez względu na kondycję spółki’.

Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę o rynku i biznesie powinny zdawać sobie sprawę z różnic pomiędzy stwierdzeniem ‘pożyczka zostanie spłacona’ a ‘pożyczka jest wymagalna’. Potwierdzeniem komunikacji webinarowej w tym zakresie jest slajd z webinaru zamieszczony przez samego redaktora w przedmiotowym artykule, na którym ewidentnie jest napisane, iż ‘Inwestor wpłaca środki z tytułu umowy pożyczki, która wraz z odsetkami jest wymagalna, niezależnie od kondycji finansowej spółki’.  Redaktor poruszający tematy finansowe także musi zdawać sobie z tej różnicy sprawę.

 

Nieprawdą są informacje i tezy stawiane w części artykułu pt. ‘Spłaty pożyczek krępują rozwój?’

Intencją Zarządu PNT w styczniu 2018 roku nie było uwolnienie PNT od konieczności regularnego spłacania inwestorów. Należy podkreślić, iż Pracownia Nowych Technologii nigdy nie była firmą oferującą inwestycje w pożyczki, a pożyczka stanowiła formę wprowadzenia kapitału do spółki przez Inwestora, który zostawał komandytariuszem w spółce celowej. Była to najkorzystniejsza z perspektywy podatkowej forma inwestycji dla Inwestora. Aktualne przygotowanie do procesu restrukturyzacyjnego ma na celu uchronienie spółki przed upadłością, która może być wynikiem działań podjętych przez niektórych komandytariuszy, gdyż aktualnie jedynymi wierzycielami spółki mogącymi doprowadzić do jej upadku są jej właściciele czyli Inwestorzy.

 

Nieprawdziwe i nieścisłe są informacje i tezy stawiane w części artykułu pt. ‘Koparki tanio i bez pośredników?’, które wskazują na manipulację danymi, nierzetelność dziennikarską, brak dobrej woli i chęci do rzetelnego zapoznania się z materiałem źródłowym, wprowadzanie czytelnika w błąd oraz ewidentne działanie na szkodę spółki.

Spółka nie była zainteresowana zakupem i sprzedażą urządzeń do kopania kryptowalut, a powstała w celu stworzenia profesjonalnej, przemysłowej serwerowni, z odpowiednią lokalizacją, obsługą specjalistów, zagwarantowaną ceną prądu poniżej 350 zł za MWh na dwa lata, która zabezpieczałaby inwestycję. Drastyczne zmiany na rynku - spadki cen mocy obliczeniowej, ponadprzeciętny wzrost trudności wydobycia i jakby tego było mało wzrost cen energii elektrycznej spowodowany siedmiokrotnym wzrostem cen praw do emisji CO2 w Europie, który Polskę dotyka najbardziej, gdyż blisko 90% energii produkujemy z węgla, diametralnie pogorszyły warunki dla prowadzenia tego typu biznesu w Polsce. Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia błyskawicznych działań i poszukiwania rozwiązań pozwalających zachować zadowalającą opłacalność inwestycji za granicą. W tym czasie wiele firm z branży ogłosiło upadłość i teraz jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce posiadającą Blockchain Data Center, które w nowych lokalizacjach jest nadal rentowne.

Niestety czas pokazał, że serwerownia była budowana w okresie, w którym sytuacja na rynku miningu cyfrowego powodowała, iż ceny sprzętu były najdroższe z możliwych, a teraz jest on wart co najmniej dziesięciokrotnie mniej. Bierze się to stąd, że sprzęt jest wyceniany metodą dochodową, czyli jest wart tyle, ile jest w stanie zarobić. W konsekwencji spadku cen na rynku kryptowalut, diametralnie spadła także wartość serwerowni.

Natomiast bez względu na powyższe dodatkowo zmanipulowane zostały przytaczane przez redaktora kwoty, które były rzekomo podawane w raportach miesięcznych jako ‘wartości koparek’ i w ‘tajemniczych okolicznościach’ zmieniały swoją wartość. Obliczenia tego typu zostały wykonane na prośbę Inwestorów i w rzeczywistości nie były cenami zakupu urządzeń, a kwotami pokazującymi zaangażowanie zainwestowanego kapitału w przeliczeniu na urządzenie w ściśle określonym momencie i ulegały zmianie w wyniku rozkładania się kosztów inwestycyjnych na większą liczbę urządzeń. Mimo wszystko, przytaczane przez autora artykułu możliwe ceny zakupu urządzeń i tak nie uwzględniają realiów rynkowych w omawianym okresie, gdyż w danym okresie nie było możliwe uzyskanie wymienionej ceny od producenta, na co potwierdzeniem jest oferta otrzymana od producenta Bitmain, a także złożone zamówienie.

 

Nieprawdą jest, że część wspólników została spłacona maksymalnie w 25%, a o żadnych zyskach nie ma mowy.

Spółka wypłacała zobowiązania i zyski przez cały 2017 i 2018 rok zgodnie z wymagalnością pożyczek, a nawet nadpłacając raty w styczniu 2018 roku, aż do czasu drastycznych zmian na rynku miningu cyfrowego i spadków cen mocy obliczeniowej. W styczniu, pomimo nadal utrzymującej się sytuacji niskich cen mocy obliczeniowej, spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnej, dzięki przeniesieniu Blockchain Data Center do lokalizacji zagranicznej.

 

Nieprawdą jest, że spółka cały czas szuka nowych inwestorów informując m.in. o ‘wcześniejszych stopach zwrotu na poziomie od 50% do 150% rocznie’.

Spółka Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k. zakończyła zbieranie kapitału pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku. W materiałach używano komunikatu - ‘W zależności od kursu danej kryptowaluty rentowność może wynieść 50-150% w skali roku.’ Kalkulator rentowności dostępny na stronie internetowej pnt24.pl uwzględniał wiele zmiennych mających wpływ na ostateczną rentowność, a wynik był opatrzony opisem:

* podany kalkulator zakłada aktualną prognozowaną opłacalność wydobycia według aktualnych wartości i nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego

* wydobycie kryptowalut wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym i podany zysk jest jedynie prognozą.

 

Czerpanie informacji z ‘zamkniętej grupy dla wspólników PNT na Facebooku’ jest kolejnym potwierdzeniem nierzetelności redaktora. PNT nigdy nie założyło zamkniętej grupy dla wspólników Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k., ani nie autoryzowało mediów społecznościowych jako oficjalnego medium komunikacji z Zarządem, ani na pewno jako odpowiednie dla wymiany informacji pomiędzy Wspólnikami. Z uzyskanych informacji wynika, iż grupa liczy ok. 103 członków, a więc do grupy nie mogą należeć wszyscy Wpólnicy Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k. (spółka liczy ok. 230 Wspólników), a jeśli nawet część Wspólników należy do grupy, to jest ich tam nawet mniej niż połowa, wiele osób jest tam przypadkowych, niektóre profile posługują się fikcyjnymi danymi, uniemożliwiającymi weryfikację, co dyskwalifikuje ją w zakresie określenia mianem ‘zamkniętej grupy dla wspólników PNT’. Z dokumentacji zebranej przez spółkę oraz konsultowanej z prawnikiem wynika, iż przedmiotowa grupa nie jest administrowana ani moderowana w sposób pozwalający zachować poufność ani bezpieczeństwo danych. Na grupie odnotowano wiele naruszeń związanych z posługiwaniem się i udostępnianiem informacji poufnych spółki, które były wykorzystywane wyrywkowo, w sposób nierzetelny, zmanipulowany, podawane jako rzekomo wiarygodne. Spółka wystosowała do administratora wniosek o natychmiastowe usunięcie grupy.

 

Manipulacja danymi poufnymi, posługiwanie się nieprawdziwymi stwierdzeniami, bez weryfikacji ich wiarygodności, jak i pominięcie przedstawionych wyżej informacji w artykule, świadczy o jego nierzetelności i jednostronnym charakterze, bez chociażby próby skonfrontowania tego stanowiska z wyjaśnieniami Zarządu spółki, a także Wspólnikami, którzy opowiadają się po stronie Zarządu i umożliwienia odparcia stawianych zarzutów, co oprócz naruszenia zapisów ustawy Prawo prasowe, może stanowić naruszenie dóbr osobistych spółek z Grupy Pracownia Finansowa, mogących być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji zgodnie z zapisami obowiązującego prawa dotyczącego zniesławienia, a także innych naruszeń.

 

W obliczu przekazania tak wielu nierzetelnych, nieprawdziwych, nieścisłych i stronniczych informacji przez autora artykułu Dariusza Dziducha, trudno ufać jego dobrym intencjom i działaniu na rzecz poprawy sytuacji komandytariuszy spółki Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k.

 

 

Łącząc wyrazy szacunku,
Szczepan Bentyn
Prezes Zarządu
Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k.
 

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk