Advertisement
  • Odbierz prezent
Sytuacja na rynkach 27 lipca

W poniedziałek dolar nadal traci na szerokim rynku, najbardziej wobec euro, jena, oraz walut Antypodów (ponad 0,4 proc.). Mamy przyspieszenie tendencji obserwowanej w ostatnich dniach, co teoretycznie może też zapowiadać zbliżające się przesilenie. W depeszach agencyjnych przewija się wątek spadku dynamiki nowych, dziennych zakażeń w USA, oraz planowanej dzisiaj prezentacji założeń do tzw. czwartego programu stymulacyjnego, jaki ma być procedowany do końca wakacji. Rynki ignorują wątek relacji amerykańsko-chińskich zakładając, że nie przełoży się to na pogorszenie relacji handlowych. USA oficjalnie zamknęły konsulat w Chengdu, a chińska armia rozpoczęła (prowokacyjne?) ćwiczenia na Morzu Południowochińskim.

EURUSD wybił się dzisiaj na nowe szczyty ponad poziomem 1,17, a GBPUSD przełamał czerwcowe maksimum wokół 1,2811. Rynek nie przejął się weekendową informacją o wprowadzeniu przez brytyjski rząd przymusowej kwarantanny dla osób powracających z wakacji w Hiszpanii, co może podbijać temat ryzyka pojawienia się nowych ognisk zakażeń COVID-19 w Europie.

Zwróćmy uwagę na fakt, że o ile słabość dolara tłumaczy się większym apetytem na ryzyko po informacjach dotyczących COVID-19 z USA, oraz pracach nad pakietem fiskalnym, to nie poprawiają one zbytnio sytuacji na kontraktach na S&P500. Notowania futures nie są w stanie powrócić ponad kluczowy opór przy 3230 pkt.

OKIEM ANALITYKA - kapitulacja?

Każdy trend rozwija się powoli. Początkowo pewne fakty kojarzy wąska grupa uczestników rynku, a pozostali upatrują szansy w podłączeniu się do trendu, który właśnie ulega zmianie. Później stanowią oni falę napędową dla nowego ruchu, kiedy to coraz łatwiej jest go wytłumaczyć. Z czasem dane argumenty wymieniamy niemal z pamięci, zapominając o tym, że są one znane zdecydowanej większości uczestników rynku. Tymczasem każdy trend buduje się przez zaskoczenie, a w zasadzie dopasowanie danej informacji do już istniejącej rzeczywistości. Kiedy wszystko jest już znane, jesteśmy zazwyczaj blisko zmiany pewnego układu. Warto wtedy obserwować zachowanie się poszczególnych segmentów rynku, aby doszukać się sygnałów wyprzedzających. Wtedy też dochodzi do kapitulacji tych, którzy do tej pory walczyli z obowiązującym trendem. Czy w takim momencie nie jesteśmy, aby teraz?

 Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk