• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku. (2021-02-15 12:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 roku:

Akcjonariusz: KSIĄŻEK HOLDING SP. O.O.
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.229.056
Udział w ogólnej liczbie głosów - 26,13%
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 46,31 %

Akcjonariusz: MELHUS COMPANY LTD
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.134.980
Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,03%
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 44,35%

Akcjonariusz: Goverment of Norway
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 286 329
Udział w ogólnej liczbie głosów – 3,36%
Udział w liczbie głosów na ŻWZA – 5,95%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Cezary KozaneckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk