• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. (2021-02-23 14:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do komunikatu nr 9/2021 i uchwał podjętych na ZWZA w dniu 11.02.2021 Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23.02.2021 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Książek. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wiesławowi Łatale funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pani Sawie Zarębińskiej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu Audytu, W związku z tym, skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

1) Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu;
2) Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu;
3) Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W związku z tym, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

1) Sawa Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
2) Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
3) Mariusz Książek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Cezary KozaneckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk