• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Terminy Publikacji raportów okresowych (2021-10-21 14:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Terminy Publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2020, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.:

• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za IV kwartał roku finansowego 2020 (a III kwartał roku kalendarzowego 2021) – 18 listopada 2021 r.
• jednostkowy raport roczny za rok finansowy 2020 (SA-R) – 23 grudnia 2021 r.
• skonsolidowany raport roczny za rok finansowy 2020 (SA-RS) – 23 grudnia 2021 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2021 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2021) – 22 lutego 2022 r.
• skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze roku finansowego 2021 (okres: IV kwartał roku kalendarzowego 2021 i I kwartał roku kalendarzowego 2022) – 2 czerwca 2022 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za III kwartał roku finansowego 2021 (a II kwartał roku kalendarzowego 2022) – 9 sierpnia 2022 r.

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skróconych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skróconym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym odpowiednio w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 i w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-21Cezary KozaneckiPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk